Angebote zu "More" (5 Treffer)

Kategorien

Shops

Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en ...
124,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Dutch Description: De vaak honderden aardewerkfragmenten die in Oss-Ussen werden aangetroffen in waterputten, kuilen, greppels en huisplattegronden vormden het aangrijpingspunt voor een studie naar het aardewerk uit een min of meer aaneengesloten bewoningsperiode van een millennium (ca. 800 v.Chr.-250 n.Chr.). In het eerste deel worden de ontwikkelingen in de uiterlijke aspecten van het lokaal vervaardigde aardewerk geschetst die waarneembaar zijn in 14 opeenvolgende fasen. De reeks begint op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd en eindigt in de midden-Romeinse tijd. Per type is voorts bekeken in hoeverre de situatie van Oss-Ussen representatief is voor de regio. Het tweede deel biedt een typochronologisch overzicht van het vele handgevormde kustaardewerk dat in Oss is aangevoerd, bezien in regionale context. Het meeste kustaardewerk zal met zeezout gevuld naar het binnenland zijn getransporteerd. Het derde deel omvat allereerst een studie naar het productieproces van het lokale aardewerk. Wat de bakwijze betreft, is geconcludeerd dat het aardewerk waarschijnlijk in ondiepe kuilovens of bovengronds gebakken werd. De gereconstrueerde maximumwaarden van 900 vereisen in ieder geval geen geavanceerde bakinrichting. Bij het technologische onderzoek van het kustaardewerk bleek de chemische samenstelling verrassende verschillen op te leveren. De herkomst van de vroege exemplaren (gootjes) mag voornamelijk gezocht worden in een deel van het West-Nederlandse kustgebied dat onder invloed van de Maas stond. De jonge monsters lijken eerder uit een noordelijker gelegen kustzone afkomstig te zijn, met sterkere invloed van de Rijn. In het vierde deel komen de diatomee¿analyses aan bod die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de identificatie van het kustaardewerk. Daarbij speelt de zoutgevoeligheid van de vastgestelde diatomee¿oorten een sleutelrol. Voor een nadere bepaling van oorsprongsgebieden is een aardewerktypologische benadering echter onontbeerlijk. English Description: Peter van de Broeke has studied the pottery from the late prehistoric settlement at Oss-Ussen, where habitation was (more or less) continuous for over a thousand years (800 BC - 250 AD). A typochronoly consisting of 14 phases is introduced, stretching from the late bronze age into the Roman period. Furthermore, the pottery from Oss-Ussen is studied using several different approaches including chemical and technological analyses and diatom analysis. Dutch language edition.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 13.08.2020
Zum Angebot
Sleep Tight, Little Wolf - Slaap lekker, kleine...
4,50 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Bilingual children's book (English - Dutch), with mp3 audiobook for downloadTim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night - and unexpectedly encounters some friends &quote;Sleep Tight, Little Wolf&quote; is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages. NEW! Listen to the story read by native speakers! Within the book you'll find a link that gives you free access to audiobooks in both languages. Tweetalig kinderboek (Engels - Nederlands), met luisterboek als mp3-downloadTim kan niet inslapen. Zijn kleine wolf is weg! Was hij hem misschien buiten vergeten? Helemaal alleen maakt hij zich klaar voor de nacht - en krijgt onverwachts gezelschap&quote;Slaap lekker, kleine Wolf&quote; is een hartverwarmend goede-nacht-verhaaltje, die in meer dan 50 talen uitgegeven wordt en als tweetalige uitgave in alle mogelijk denkbare combinaties beschikbaar is. NIEUWE! Luister naar het verhaal vorgelezen door moedertaalsprekers! Het boek bevat een link om gratis audioboeken in beide talen te downloaden.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 13.08.2020
Zum Angebot
Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en ...
89,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Dutch Description: De vaak honderden aardewerkfragmenten die in Oss-Ussen werden aangetroffen in waterputten, kuilen, greppels en huisplattegronden vormden het aangrijpingspunt voor een studie naar het aardewerk uit een min of meer aaneengesloten bewoningsperiode van een millennium (ca. 800 v.Chr.-250 n.Chr.). In het eerste deel worden de ontwikkelingen in de uiterlijke aspecten van het lokaal vervaardigde aardewerk geschetst die waarneembaar zijn in 14 opeenvolgende fasen. De reeks begint op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd en eindigt in de midden-Romeinse tijd. Per type is voorts bekeken in hoeverre de situatie van Oss-Ussen representatief is voor de regio. Het tweede deel biedt een typochronologisch overzicht van het vele handgevormde kustaardewerk dat in Oss is aangevoerd, bezien in regionale context. Het meeste kustaardewerk zal met zeezout gevuld naar het binnenland zijn getransporteerd. Het derde deel omvat allereerst een studie naar het productieproces van het lokale aardewerk. Wat de bakwijze betreft, is geconcludeerd dat het aardewerk waarschijnlijk in ondiepe kuilovens of bovengronds gebakken werd. De gereconstrueerde maximumwaarden van 900 vereisen in ieder geval geen geavanceerde bakinrichting. Bij het technologische onderzoek van het kustaardewerk bleek de chemische samenstelling verrassende verschillen op te leveren. De herkomst van de vroege exemplaren (gootjes) mag voornamelijk gezocht worden in een deel van het West-Nederlandse kustgebied dat onder invloed van de Maas stond. De jonge monsters lijken eerder uit een noordelijker gelegen kustzone afkomstig te zijn, met sterkere invloed van de Rijn. In het vierde deel komen de diatomee¿analyses aan bod die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de identificatie van het kustaardewerk. Daarbij speelt de zoutgevoeligheid van de vastgestelde diatomee¿oorten een sleutelrol. Voor een nadere bepaling van oorsprongsgebieden is een aardewerktypologische benadering echter onontbeerlijk. English Description: Peter van de Broeke has studied the pottery from the late prehistoric settlement at Oss-Ussen, where habitation was (more or less) continuous for over a thousand years (800 BC - 250 AD). A typochronoly consisting of 14 phases is introduced, stretching from the late bronze age into the Roman period. Furthermore, the pottery from Oss-Ussen is studied using several different approaches including chemical and technological analyses and diatom analysis. Dutch language edition.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 13.08.2020
Zum Angebot
Sleep Tight, Little Wolf - Slaap lekker, kleine...
3,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Bilingual children's book (English - Dutch), with mp3 audiobook for downloadTim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night - and unexpectedly encounters some friends &quote;Sleep Tight, Little Wolf&quote; is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages. NEW! Listen to the story read by native speakers! Within the book you'll find a link that gives you free access to audiobooks in both languages. Tweetalig kinderboek (Engels - Nederlands), met luisterboek als mp3-downloadTim kan niet inslapen. Zijn kleine wolf is weg! Was hij hem misschien buiten vergeten? Helemaal alleen maakt hij zich klaar voor de nacht - en krijgt onverwachts gezelschap&quote;Slaap lekker, kleine Wolf&quote; is een hartverwarmend goede-nacht-verhaaltje, die in meer dan 50 talen uitgegeven wordt en als tweetalige uitgave in alle mogelijk denkbare combinaties beschikbaar is. NIEUWE! Luister naar het verhaal vorgelezen door moedertaalsprekers! Het boek bevat een link om gratis audioboeken in beide talen te downloaden.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 13.08.2020
Zum Angebot