Angebote zu "Mens" (26 Treffer)

Rahmenpuzzle - De Weg van Aab naar Mens (Hollän...
7,95 €
Angebot
6,50 € *
zzgl. 3,45 € Versand

Rahmenpuzzle - De Weg van Aab naar Mens (Holländisch) 83 Teile Puzzle Larsen

Anbieter: Puzzle.de
Stand: 25.04.2018
Zum Angebot
Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie - ...
46,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Psychiatrie is een prachtvak. In 150 jaar is ook eindeloos veel kennis vergaard. En we hebben slimme structuren bedacht voor het optimaliseren van hulpverlening. Maar zijn we inmiddels niet verdwaald in onze goede bedoelingen? Zien we elk afzonderlijk individu met psychische problemen nog wel staan? Dit leerboek heeft een focus. De patiënt. De zestig auteurs die hebben meegewerkt staan natuurlijk op de schouders van de groten uit het psychiatrische vak. Ze hoeven het wiel niet uit te vinden. Maar ze hebben wel even adem gehaald voordat ze hun kennis en ervaring in een didactisch verantwoorde vorm goten. Om de mens met psychische problemen echt centraal te kunnen stellen bleek het noodzakelijk om in eerste instantie veel te schiften. Er is teveel classificatie. Een overmaat aan diagnostische varianten helpt de patiënt meestal niet verder. Het volgen van protocollen vergt veel tijd die ten koste gaat van effectieve therapie. Na bestudering van dit boek zal het vak misschien wat afgeslankt lijken: minder verfijnde diagnostiek, een overzichtelijk aantal syndromen in de plaats van eindeloos veel symptomen. Minder bewegwijzerde zorgpaden. Maar het vak wordt ook verrijkt: met persoonlijke psychiatrie. Hoe organiseer je persoonlijke aandacht voor elke individuele patiënt? Hoe profiteert de cliënt van het inzicht dat psychische problemen gewoon kleinere of grotere verschuivingen zijn in de verhouding van stressoren en kwetsbaarheden? En vooral: hoe wordt een cliënt praktisch en steeds opnieuw geholpen op de weg naar herstel? Noem het een nieuw paradigma. Noem het nieuwe ggz. Maar het gaat beslist niet om oude wijn in nieuwe zakken. Deze publicatie maakt bestaande literatuur niet obsoleet. Wel beoogt dit leerboek uitdrukkelijk het, opnieuw, scherp stellen van de (persoonsgerichte) psychiatrische missie.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 09.04.2018
Zum Angebot
Poetisk Parloir - Aarbog 2014 - Post- og Transh...
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Transhumanisme: »Fremtidens grænseløse menneske« Vi uploader vores hjerner til computere. Vi tager piller for at bevare forelskelsen i vores ægteskab. Vi bliver klogere, hurtigere og mere tolerante - og så lever vi meget længere. Sådan tegner fremtiden sig, hvis det står til de udviklingsoptimistiske transhumanister. De accepterer ikke uden videre menneskets biologiske grænser. Kritikere mener derimod, at transhumanismen er på et sidespor, og at vi som samfund må sætte klare grænser. ... Saadan lyder over-log-in paa Artiklen »Det optimerede menneske«. (note) Derhen Tiden haste, og inden De kan taste - tikke det fagre ny Aartusindmenneske ind:biotechnificeret, genmanipuleret og psykotropt accelereret. Det indlejrer den gryende posthumane Æra; den, hvori det traditionelle gammelkendte humane Subjekt er transcenderet og skraveret til fordel for en stærkere, sundere, klogere og lykkeligere Menneskeudgave. - O, hil denne! begejstres de Begejstrede i en Geist, der har afspunden sin helt egen optimistiske world-wide-vækkelse: Transhumanismen, forenet i Humanity. En Bevægelse, der kun afventer det ny Tusindaarsmenneskes Nedstigen - i Utopia. For efter lang og ulidelig Tid, underkuet og kastet for Guds Skaberværk eller Darwinismens Mekanik - tager Mennesket endelig Haand om egen Skæbne, udformende sig selv, i sit eget Billede. Det er Mennesket, der enfin frigør sig og bliver sin egen Herre, i en Aura af Promethiske Længsler. - O hiin Mytterist. Men! samtidigt frygter de Frygtsomme: grueligt galt det gaa, naar Bio- og Genteknik frit Gænge faa - i Dystopia. For, hvad sker der egentlig naar Mennesket leger Gud? Bliver det af ´det Gode´ ... af ´det Slette´ ... endsige udslettende - Humaniteten, som vi hidtil kender den, befærdes i, tiltror! - O dette hulde Menneske, hvem vi kende. Hvem Gud den almægtige i sin Alvidenhed og Godhed skabte ... eller, ´det bedst tilpassede´ Væsen som aldres Darwinisme har tilskikket os - saare egnet. Spørgsmaalene ere mange, og de taarne sig op. Derfor, plugin i den vankende Disput - belæs »Poetisk Parloir - Aarbog 2014« og faa belyst Transhumanismen i ulige Vinkler af Litteratur, Kunst, Film, Filosofi og Videnskab. Attentio: Aarbog 2014 er første Del i en tricyklisk Struktur af Aarbog 2014, 15 og 16, trefold belysende - hver centrerende sit centrale post- og transhumanistiske Tema. 2014: Tema - den fri Flux Hjerne-Up-and-Download af Viden, Færdighed og Bevidsthed. Note: au.dk files 34400626 Le Berthélaine er skønlitterær ghostwriter for hr. politicus T-Bertelsen, sologænger og partistifter af »Dansk Tillid«.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 12.12.2017
Zum Angebot
#gelukszoeker. Een taalwetenschappelijk onderzo...
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Seminar paper from the year 2017 in the subject Dutch (Literature, Culture and Language), grade: 1,3, University of Münster, language: Dutch, abstract: Het idee voor dit onderzoek ontstond door bepaalde omstandigheden in het jaar 2015. Europa werd geconfronteerd met een grote vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika. In Nederland was er een opvallende stijging in het aantal asielzoekers te herkennen. Het aantal vluchtelingen in totaal leek geen noemenswaardige toename te tonen. Toch bleek het een groot probleem voor zowel de politiek, als ook voor bepaalde burgers te zijn. Geen dag zonder nieuws over duizenden asielzoekers. Vooral het internet met haar sociale netwerken werd als openbaar platvorm gebruikt, om over de situatie te berichten en te discussiëren. Mensen vonden en vinden op het internet een mogelijkheid hun mening vrij en, als ze willen, ook anoniem te uiten. Het fatale aan de anonimiteit van het internet is onder andere dat ze mensen ertoe animeert extremistische, racistische of andere, mensen verachtende, uitspraken te doen. Dit gedrag is ook bekend als the online disinhibition effect. Dit effect en het sterke gebruik in Duitsland van woorden zoals Flüchtling of Asylbewerber/Asylant waren de basis voor dit onderzoek. Het oorspronkelijke doel was uit te vinden wat voor een connotatie en gevoelswaarde deze woorden in het hedendaagse Nederlandse taalgebruik in de sociale media, meer in het bijzonder Twitter, hebben. Maar tijdens het onderzoek stootte men op een nieuw woord dat best vaak samen of zelfs in plaats van #vluchteling en #asielzoeker werd gebruikt, met name #gelukszoeker. Daardoor werd het accent verlegd naar dit begrip. Het werd gekozen voor de schrijfwijze met tussen-s omdat deze tijdens het onderzoek vaker verscheen - ongeacht de correcte Nederlandse spelling. Inzicht of toegang te krijgen tot de mentale conceptualisering van een taalgebruiker is moeilijk of zelfs onmogelijk. Vandaar dat dit onderzoek alleen maar probeert een klein inzicht te geven in de connotatie en de gevoelswaarde van het woord gelukszoeker voor het actueel taalgebruik op Twitter. Het zou als suggestie voor verder onderzoek kunnen worden gezien.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 09.04.2018
Zum Angebot
Poetisk Parloir - Aarbog 2015 - Post- og Transh...
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Aarbog 2015 er anden del i triaden af Aarbog 2014, 15 og 16, der trefold belyser den kommende posthumanitet. Den fjerne nære fremtid mennesket begynder at lego Livets Byggesten, altså den frie leg med gener, biotech og psykotrop farmaka, for at skabe det forbedrede, optimerede, lykkeligere menneske: HOMO-version-II. 2015 Temaer: (i)(a) Gives en menneskelig essens? (b) Freud und »das Unheimliche« (c) Blodets baand og genetik . (ii)hiint kommende overmenneskes moralske forhold til det oprindelige, ringere, bedagede menneske. Men, når denne leg for alvor fænger an, når vi manipulerer med gudskaberens værk eller Darwins evolution - hvad er vi da egentlig i færd med? Og implicit, hvad risikerer vi? er de spørgsmål Aarbog 2015 tager livtag med i ulige vinkler af litteratur, kunst, film, filosofi og videnskab. Slig kartografi bringer Centrale post- og transhumanistiske temaer til overfladen... Dybe problemstillinger som: Hvad vil det egentlig sige at være menneske versus det ikke at være menneske? Gives der en essens? en fast, absolut og uoverskridelig kerne, eller er homo en plastisk, dynamisk størrelse? Det dykker vi ned i via H.C. Andersens eventyr »Den lille Havfrue« (1837). Hiin skønmø skifter nemlig gestalt, væsen og væren - som de hippe transhumanister i den fjerne nære fremtid, når de hoppe til HOMO-version-II, ad libido, ad libitum. Den lille havfrue forbliver verliebt, verliert und verlockt i menneskehed og prinds, og forført - i en aura af »Hvo ikke vover, ikke vinder« - opsøger hun havhexen, datidens trolddomskraft ud i biotech og genetik. En handel indgås, og den uberørte jomfru bliver nu modificeret, transskriberet og translateret om til et væsen med to ben, to støtter - ergo et menneske, »i jagten på det bedrede liv, lykken og længslers fylde.« Nuvel, den posthumanistiske æra synes at svinge mellem utopi og dystopi; således oscillerer eventyret mellem lykke og ulykke. Det bringer stof til eftertanke. - Og endvidere, uhygge. Derfor sonderer Aarbogen psykologiens skakt-og-skatkammer med Freuds afhandling »Das Unheimliche« (1919). For der gives almindelig hyggelig uhygge, og så dyb, pur uhygge. Og spørgsmålet pikker os, pukker, hvilken indlejrer den vordende posthumanistiske epoke? - Den tråd vi trævle. »Og nogen eller noget skal dø!« siger De! Enig. Ja, der er tilstrækkeligt fynd at fange, at fænge, i fundet af fremtiden; dén vi sammen udgrunde, De og jeg Lieber Leser. Om De tør! Atter løbe med - ud i existensens potentielle functio laesa. POETEN: Le Berthélaine - Dansk kunstmaler, forfatter og kritiker - Kandidat v. Aarhus, Odense og Københavns universiteter, indenfor både sundhedsvidenskab og humaniora. Og det er denne flerfacetterede fylde, der karakteriserer forfatterens skarpe pen, od og inciterende stil. Interesse- og kompetencefelter: - Natur- og sundhedsvidenskab, litteratur, film, kunst og filosofi. Herunder særligt: krop-og-sjæl problematikken, existentialisme, posthumanisme og virtuel virkelighed. - Politisk korrekthed kerer poeten sig lidet om, sin iver og andagt har han ved det fri ord! BIBLIOGRAFI: Essays / afhandlinger: »Kunstmaleriet i den digitale tidsalders æra« (2011) »The Work of Art in the Digital Age - the pixel and painting« (2012) Parloir Aarbøger: »Poetisk Parloir - Årbog 2012. Husker du Årets Hast? - en Høst af Kritik.« »Poetisk Parloir - Årbog 2013. En farvepragt: Betragt fortidens æstetik og etik i perspektiv af nutiden - og bliv oplyst.« »Poetisk Parloir - Aarbog 2014. Post- og Transhumanisme: Naar Mennesket leger Gud - er det Frygt eller Frelse?« »Poetisk Parloir - Aarbog 2015. Post- og Transhumanisme: Naar Mennesket lego Livets Byggesten - hvorledes blive da dets Ego?« Roman: Trilogi »At overleve undergang - en mosaik af eksistensens stemninger« del I: I byen (2014) del II: Hos familien Petrovanovic (2015) del III: Ved psykiater (2016) PERSONALIA: Encyclopædien: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunsthistorie,_kunstkritik_og_teori/Kunsthistorikere_-_Danmark/Le_Berth%C3%A9laine Website: www.leberthelaine.eu

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Het Duitse Hollandbeeld - Een taalwetenschappel...
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Seminar paper from the year 2017 in the subject Dutch (Literature, Culture and Language), grade: 2,0, University of Münster, language: Dutch, abstract: Het is algemeen bekend, of het lijkt de algemene openbare mening te zijn, dat Duitsers positief ingesteld zijn tegenover de Nederlanders. Uit onderzoek bleek, dat Duitsers zelfs positiever tegenover Nederlanders dan tegenover zichzelf ingesteld zijn (Beelen, 2001). Men zou kunnen denken, dat het altijd zo is geweest: de onvriendelijke, hardwerkende Duitser en de sympathieke, gastvriendelijke Nederlander. Maar als men het Duitse Hollandbeeld in de literatuur bekijkt, lijkt er een door de eeuwen heen wisselend, niet steeds positief beeld te existeren. In de 17e eeuw keken de Duitsers nog vol bewondering op Nederland. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw keken ze echter vol hoogmoed op hen neer. Vooral de taal is een bevoorrecht mikpunt van spot (Groenewold, 2001). De meeste auteurs tussen 1790 en 1870 herhalen voortdurend de stereotypen en vooroordelen van de longue dureé en storen zich aan de zonder meer lelijke Nederlandse taal (Groenewold, 2001). Het Duits beeld van de Nederlander lijkt toen doorgaans negatief te zijn: langzaam, plomp, stijf, koud, pedant en formeel (Groenewold, 2001). Slechts een handvol auteurs probeert dit negatief beeld te relativeren. Zo schrijft Langbehn dat de Hollanders de betere Duitsers zijn en dat vooroordelen zouden verdwijnen als de Duitsers ... meer tot Hollandgangers zouden worden (Groenewold, 2001). In de literatuur uit de naoorlogse periode is een duidelijk positievere houding, maar tegelijkertijd nog steeds negatief beeld van de Duitsers over de Nederlanders te vinden (Groenewold, 2001). Volgens Groenewold (2001) is er bij de auteurs uit de tijd van de Weimarer Republiek meer kennis over Nederland te vinden dan in de naoorlogse periode. Tegenwoordig, in het begin van de 21e eeuw, is nog steeds deze bestendige positieve houding te vinden. Beelen (2001) beschrijft het stereotype van andere nationaliteiten als nationaal stereotype . Hoe zo een nationaal stereotype eruit kan zien presenteerde DER SPIEGEL in 1994: het destijds typische Holland-cliché Frau Antje. De karikaturist Sebastian Krüger beeldde ze af met verschillende stereotypen: tulpen, molen, drugs, bier enz. (Hetzel, 2009). Zowel de karikatuur als ook het artikel bereidden een groot discussiepotentiaal, omdat het een publiek negatief beeld verbreidde: Nederland is decadent, een drugsparadijs en crimineel (Hetzel, 2009).

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 13.03.2018
Zum Angebot
Gebitsontwikkeling bij de mens
89,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Vanaf 1979 was het in zeven talen verschenen boek Gebitsontwikkeling van de auteur hét internationale standaardwerk over dit onderwerp. De laatste Nederlandse editie kwam uit in 1994. Er is sindsdien geen enkel boek verschenen dat de kennis over gebitsontwikkeling op systematische en inzichtelijke wijze aanbiedt. Daar is nu verandering in gekomen. Gebitsontwikkeling bij de mens begint met de aanleg van gebitselementen. Daarna volgen de ontwikkeling van het melkgebit,de wisseling, de overgang naar het blijvend gebit en de situatie bij de oudere mens. Uitgebreid wordt ingegaan op de samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de ontwikkeling van het gebit, de groei van het gelaat en de rol van functionele factoren daarin. Daarna komt de ontwikkeling van alle orthodontische afwijkingen aan de orde, gevolgd door het effect van voortijdig verlies van melkelementen. De onderwerpen worden bondig en helder besproken en met duidelijk beeldmateriaal toegelicht. Zo bevat het boek meer dan 550 kleurenafbeeldingen en ruim 250 fotos van schedels met vrijgelegde en afzonderlijke opgestelde dentities. Bovendien is er een DVD bijgevoegd die 50 bewegende scènes in virtual reality bevat. De DVD en de afbeeldingen bieden een goed driedimensionaal inzicht in de gebitsontwikkeling. Mede daardoor is het boek een bruikbaar hulpmiddel bij het geven van patiëntenvoorlichting. Dit boek is vooral bedoeld voor tandartsen, orthodontisten, pedodontisten, mondhygiënisten en tandartsassistenten. Het is een onmisbaar studieboek voor studenten tandheelkunde en mondzorg.Daarnaast is Gebitsontwikkeling bij de mens van belang voor alle medici die beroepsmatig met kinderen te maken hebben, zoals huisartsen, kinderartsen, consultatiebureauartsen en jeugdartsen. Door de helder geschreven tekst en de instructieve illustraties is specifieke voorkennis niet nodig.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 12.12.2017
Zum Angebot
Het Universum en de mens
8,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Zijn werkzaam leven, vrij direct na de oorlog, was overal ter wereld, behalve in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarbij had hij altijd veel contact met de lokale bevolking. Door dat intense samenwerkingsverband kwam in gesprekken ook religie ter sprake en het begon hem op te vallen dat mensen overal ter wereld met dezelfde vragen zaten. Wat was de bedoeling dat ze hier op aarde waren en alle ellende en ziekten moesten meemaken? Alleen bij verschillende aanhangers van de leer van Boeddha was er de overtuiging dat dit de geest versterkt en hem daarbij ook alerter maakt. Na beëindiging van zijn beroepsleven kreeg hij meer gelegenheid om dit soort ervaringen op zijn manier te analyseren met zijn achtergrond als Nederlands hervormd kind en als jongeman overgegaan naar Christian Science. Daarbij kreeg hij meer inzicht in het universum. Er is een energievorm die puur is en LEVEN in zijn zuiverste vorm. Elk wezen, hoe klein ook, heeft dan ook een energieconcentratie in en om het lichaam waarvan de intensiteit afhankelijk is van het type wezen en zijn/haar hoedanigheid. Alle kennis en ervaringen die het betreffende wezen bezit en meemaakt, worden door onze energieconcentratie (EC) aan deze Universele Energie (UE) doorgegeven. Ons leven is dus beslist niet onbelangrijk, al zijn we nietig ten opzichte van onze schepper.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Zieke Geesten
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Het is onvoorstelbaar waartoe sommige mensen in staat zijn. Waar macht, geld en wellust de overhand hebben, telt de mens niet meer mee. Mytia weet zijn drang naar geld en macht te verzilveren, door datgene te verfijnen waar hij erg bedreven in is. Hij geeft de handel in vrouwen een volledig nieuwe, maar zeer gruwelijke dimensie. Uiteraard kan hij dit alleen, doordat er mensen zoals Myriam en haar man zijn die, dankzij zijn handel, hun wellust volledig kunnen bevredigen. Daar waar de mensonterende misdrijven de lezer zullen doen gruwelen, zal de spanning bij het vernietigen van het kwaad, hun het puntje van de stoel laten bezetten.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Onderzoek en behandeling van lage rugklachten
46,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Omdat het fenomeen lage rugpijn een enorme impact heeft op zowel mens als maatschappij wordt er wereldwijd veel onderzoek naar gedaan. In hoog tempo volgen wetenschappelijke publicaties elkaar op en langzaam wordt het verhaal achter het raadsel lage rugpijn duidelijker. De huidige stand van zaken wordt in dit praktijkgerichte boek beschreven aan de hand van concrete patiëntencasuïstiek. Bij iedere casus wordt het onderzoek, de diagnostiek en de behandeling beschreven, inclusief concrete oefenprogrammas welke zijn gebaseerd op de huidige internationale richtlijnen voor lage rugklachten. Iedere patiëntencasus wordt voorzien van achtergrondinformatie en is rijk geïllustreerd met fotos en educatieve tekeningen. Behandeld worden onder meer: rugklachten bij kinderen, acute en chronische lumbago al of niet met uitstralende pijn in een been, hernia nuclei pulposi, verschillende vormen van kanaalstenose, lumbale fracturen en de spondyloartritis. Het boek is in het bijzonder bestemd voor fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen, orthopeden en neurologen.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 23.01.2018
Zum Angebot