Angebote zu "Druk" (17 Treffer)

Terug naar de kust / druk 57: filmeditie - Noor...
2,99 € *
zzgl. 3,99 € Versand
Anbieter: reBuy.de
Stand: 18.10.2017
Zum Angebot
De Weg naar Projectsucces - 4de herziene druk a...
25,49 € *
ggf. zzgl. Versand
(25,49 € / in stock)

De Weg naar Projectsucces - 4de herziene druk: Teun van Aken

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 11.10.2017
Zum Angebot
De Weg naar Projectsucces
47,54 € *
ggf. zzgl. Versand

Hoe is het mogelijk dat na zoveel jaren ervaring en studie er nog zo vaak dingen misgaan met projecten? En waarom is bij het ene project het projectsucces groter dan bij het andere? In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het antwoord op deze vragen over de succesfactoren van project management. Centrale hypothese in De weg naar projectsucces is dat succes niet in de eerste plaats wordt gerealiseerd door gebruik te maken van allerlei managementinstrumenten, zoals planning, budgettering, monitoring, voortgangsrapportages en beslisdocumenten. Van minstens even groot belang zijn factoren op het gebied van de werkstijl van projectleiders en de manier waarop zij gedoseerd gebruik maken van het beheersinstrumentarium voor project management. Deze uitkomsten zijn in hoge mate van belang omdat ze de aandacht richten op de kwaliteit van leidinggeven in plaats van op verbetering van de beheersinstrumenten. Projectsucces wordt eerder via leiderschap dan via management bereikt. In deze vierde herziene druk wordt ruim aandacht geschonken aan de recente ontwikkelingen op het gebied van project management. Dit komt tot uiting in twee belangrijke aanvullingen op de vorige druk van dit boek.. Ten eerste worden de uitkomsten van het onderzoek geplaatst tegen de achtergrond van de toenemende invloed van het Anglo-Amerikaanse managementdenken ten koste van het Rijnlands/Europese managementdenken. En ten tweede wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de beschrijven van competenties voor projectmanagers in de NCB versie 3 en de activiteiten van Nederlandse afdeling van het International Project Management Institute (IPMA) op het gebied van certificering. Voor opdrachtgevers, projectleiders, projectmedewerkers, maar ook voor besturen, directies, gebruikers en opleiders kunnen de uitkomsten van dit promotieonderzoek van praktisch nut zijn.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Myss, Caroline M.: De Burcht / druk 1
19,95 € *
zzgl. 2,99 € Versand

De Burcht / druk 1een geestelijke reis naar ons innerlijke zelfTaschenbuchvon Caroline M. MyssEAN: 9789069637990Einband: Kartoniert / BroschiertAuflage: 1Sprache: NiederländischSeiten: 351Maße: 235 x 155 x 27 mmAutor: Caroline M. MyssÜberse

Anbieter: RAKUTEN: Ihr Mark...
Stand: 12.10.2017
Zum Angebot
Projectmanagement op basis van PRINCE2® Edi...
35,64 € *
ggf. zzgl. Versand

Let op: De 1e druk klik hier > is nog leverbaar. Note: This book is available in several languages: English, Dutch. Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen. Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema’s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil zeggen dat de beschrijving van de processen en thema’s is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk. In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten. Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk: -Expliciet onderscheid van de leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn -Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Competentieprofielen, Certificeringniveaus en F...
26,78 € *
ggf. zzgl. Versand

Deze tweede druk is uitgebreid t.o.v. de eerste druk met functies en rollen binnen een PMO Ontwikkelingen in het vakgebied ‘projectmanagement’ staan niet stil. Het vakgebied verdiept en verbreedt zich voortdurend. Als een gevolg daarvan is de aandacht van IPMA verbreed van projectmanagement naar programmamanagement, portfoliomanagement en projectsupport (PMO). De behoefte aan een referentiemodel waarbij de diverse functies en bijbehorende competenties in onderlinge samenhang gepresenteerd worden, is daarmee manifest geworden. Niet alleen voor HR-managers, maar ook voor project- en programmamanagers en hoofden PMO. Bij de eerste druk van dit boek ging de aandacht uit naar de reguliere functies in het vakgebied projectmanagement, zoals die in het ‘IPMA-4-level’-stelsel gehanteerd worden. Met de tweede druk van dit boek wordt recht gedaan aan de behoeft van PMO-professionals aan her- en erkenning van hun meerwaarde voor projecten, programma’s en portfolio’s. Dit is een uitgave van IPMA-Nederland.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Hardlopen - Biomechanica en inspanningsfysiolog...
114,07 € *
ggf. zzgl. Versand

Boek en dvd bieden de nieuwste inzichten op het gebied van looptraining. Aan de orde komen innovatieve trainingsconcepten die gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en op uitgebreide kennis van de trainingspraktijk. Looptrainers, fysiotherapeuten, leraren lichamelijke opvoeding en hardlopers kunnen hun voordeel doen met deze publicatie. Vanuit biomechanisch en inspanningsfysiologisch perspectief worden onderwerpen als looptechniek, energieleverantie, adaptatie en krachttraining behandeld. Recente wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de trainingspraktijk. In deze tweede, herziene druk zijn allerlei aspecten van looptraining tot in detail uitgewerkt. Talrijke illustraties en fotos verhelderen de uiteenzettingen over lopen op hoge snelheid, loopscholing en krachttraining. De bijgevoegde dvds zijn rijk aan videobeelden en animaties. Deel 1 van de dvd verklaart de looptechniek zowel voor beginners als voor experts. Deel 2 bevat foutenanalyses en een grote reeks loopscholingsoefeningen. Boek en dvd bieden een uitputtende analyse van alle aspecten van het hardlopen. Frans Bosch en Ronald Klomp zijn docent aan een sporthogeschool en waren jarenlang betrokken bij de begeleiding van sprinters en lopers van nationaal en internationaal niveau op de midden- en langeafstand. Ook waren zij docent aan diverse trainersopleidingen. Honderden (loop)trainers en fysiotherapeuten hebben de afgelopen jaren al kennis genomen van de trainingsopvattingen van Frans Bosch en Ronald Klomp.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 17.10.2016
Zum Angebot
De juiste beslissing
22,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Beslissen zonder stress, geen spijt achteraf Hou het hoofd koel in de drukte van alledag. Iedere dag moeten we honderden beslissingen nemen. Kleine en grote, privé en professioneel. Veel van die beslissingen nemen we routinematig of, onder druk van stress, net in een opwelling. Het kan niet anders dan dat niet iedere beslissing de juiste is, of dat achteraf blijkt dat wat meer bedachtzaamheid andere resultaten had kunnen opleveren. Dit boek toont je de weg naar rustig en bewust beslissen in iedere situatie. Want ook in grote drukte, met 101 beslissingen die genomen moeten worden, is het van onschatbare waarde om in een staat van zen te beslissen.

Anbieter: buecher.de
Stand: 09.10.2017
Zum Angebot
Een Prinses van Mars (eBook, ePUB)
1,99 € *
ggf. zzgl. Versand

John Carter, een federale veteraan van de Amerikaanse Burgeroorlog, gaat onmiddellijk na het einde van de oorlog naar Arizona. Hij heeft een rijke ader van goud geslagen, hij loopt af van de Apaches. Terwijl hij probeert te achtervolgen door te verbergen in een heilige grot, wordt hij mysterieus vervoerd naar Mars, genaamd ´´Barsoom´´ door zijn inwoners. Carter constateert dat hij in deze nieuwe omgeving grote kracht en supermenselijke agility heeft als gevolg van zijn zwaartekracht en lagere atmosferische druk. Binnenkort valt hij binnen met een nomadische stam van Green Martians, of Tharks, omdat de planeet's oorlogsachtige, halfgeleide, groengekleurde bewoners bekend zijn. Door zijn sterkte en krijgsvermogen stond Carter op een hoge positie in de stam en verdient het respect en uiteindelijk de vriendschap van Tars Tarkas, een van de chiefs van Thark.

Anbieter: buecher.de
Stand: 15.10.2017
Zum Angebot
Kleine chirurgische ingrepen
50,42 € *
ggf. zzgl. Versand

Kleine chirurgie is een klassiek thema, dat voortdurend in de belangstelling staat. Regelmatig ziet de chirurg zich voor de keuze geplaatst: of een ingreep op poliklinische basis of behandeling in de kliniek. Ook de huisarts heeft vaak te maken met het dilemma: verrichting in de praktijk of doorverwijzing? Ziektekostenverzekeraars spelen bij deze beslissingen een belangrijke rol. Kleine chirurgische ingrepen heeft zijn waarde inmiddels ruimschoots bewezen. in deze druk zijn nieuwe inzichten en technieken verwerkt. Het vak chirurgie heeft de laatste jaren een intensieve ontwikkeling doorgemaakt. Zo is ambulante chirurgie voor kleinere afwijkingen nu eerder gewoon dan uitzonderlijk. En een verdergaande specialisatie maakt dat sommige ingrepen anders dan vroeger niet meer door een algemeen chirurg worden uitgevoerd. Deze uitgave richt zich op poliklinische ingrepen die veelal onder lokale verdoving kunnen plaatsvinden. Dit boek is bedoeld voor huisartsen, nurse practitioners, jonge artsen, arts-assistenten en alle andere medici die met de kleine chirurgie in aanraking komen. Dr. J.N. Keeman (1934-2013) was tot aan zijn pensionering chirurg in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Daarna is hij nog 10 jaar betrokken geweest bij het onderwijs en de wetenschap vanuit de Onderwijsunie van dit ziekenhuis. Enkele jaren geleden werd de jaarlijkse wetenschapsprijs naar hem vernoemd: de dr. Keeman Wetenschapsprijs. Dr. B.C. Vrouenraets, die bij de 10e druk als coauteur toetrad, is algemeen chirurg/chirurgisch oncoloog in het OLVG locatie West in Amsterdam.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 02.10.2017
Zum Angebot